Search
"ლიბერალი" მისამართი: თბილისი, რუსთაველის 50 ტელეფონი: +995 32 2470246 ელ. ფოსტა: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/liberalimagazine
გაგზავნა
გაგზავნა

ჭანტურაია: სახალხო დამცველს პირდაპირ აქვს ნათქვამი, რომ ჭორაობის გამო დამსჯიდა

16 ივნისი, 2016 11:37

სახალხო დამცელის აპარატის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსი ილია ჭანტურაია ამბობს, რომ მის მიმართ დისციპლინური წარმოება დისკრიმინაციული საფუძვლით მიმდინარეობს.

სახალხო დამცველის 8 აპრილის ბრძანების მიხედვით, ჭანტურაიას გაფრთხილება გამოუცხადეს და მის პირად საქმეში შეიტანეს.

ჭანტურაიასთვის დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი ომბუდსმენის მოადგილის ნათია კაციტაძის 2016 წლის 9 მარტის მოხსენებითი ბარათი გახდა.

ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ ჭანტურაიამ სახალხო დამცველის დებულებისა და საჯარო სამსახურის რამდენიმე მუხლი დაარღვია, რაც აპარატის მოსამსახურეთა სამუშაო აღწერილობების შექმნისა და ანალიზის პროცესში მონაწილეობას, დეპარტამენტის საქმიანობის წარმართვას და ხელმძღვანელობას, ქცევის ზოგადი წესებს ითვალისწინებს.

ჭანტურაია „ლიბერალთან“ საუბრისას ამბობს, რომ მის მიმართ გაფრთხილების მიცემას რეალურად სხვა მიზეზები აქვს და ზემოთ ჩამოთვლილი საფუძვლები საბაბად არის გამოყენებული.

ჭანტურაიას თქმით, საქმე ეხება 2015 წელს მომხდარ ფაქტს, როდესაც ნათია კაციტაძემ თანამშრომლებს დეპარტამენტის ახალი უფროსი გააცნო და გაცნობით შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ „თანამშრომლები ჭორაობენ, საქმეს არ აკეთებენ, რომ მათ უნდა მიხედონ საქმეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ მიმართ გამოყენებული იქნებოდა შესაბამისი ზომები“.

„ამ თათბირის შემდეგ შევხვდი თანამშრომლებს, რადგან თავად ისინი გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას ამ დამოკიდებულების გამო, რომ ახალი უფროსის წინაშე სპეციალისტები და მოადგილეები წარმოჩინდნენ ჭორიკნებები. მე ისინი გამოვკითხე, როგორც კადრების ხელმძღვანებლმა, ერთ-ერთი თანამშრომელი ჩემთან პირადად იყო მოსული, აღშფოთებული ამ თემით. ეს ფაქტი კი 2016 წელს გამიხსენეს და ამბობენ, რომ აღნიშნული ჩემი მხრიდან ნათია კაციტაძის დისკრედიტაციას ემსახურებოდა“, - ამბობს ჭანტურაია.

ჭანტურაია „ლიბერალთან“ საუბრისას იხსენებს იმასაც, რომ აღნიშნულს რამდენიმე ხნით ადრე წინ უსწრებდა ნათია კაციტაძესთან უსიამოვნო მიმოწერა. მისი თქმით, კაციტაძე უშუალოდ ერეოდა მის საქმიანობაში, რაზეც მან ომბუდსმენის მოადგილეს მიუთითა, რომ ის არ იყო მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომელი და არ უნდა ჩარეულიყო მის საქმიანობაში.

„ნათია კაციტაძე პირდაპირ მიუთითებდა, თუ როგორ უნდა მემოქმედა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მიეწერა ჩემს დეპარტამენტს კონკრეტულ საკითხზე მოქალაქისთვის. მე მას მივუთითე, რომ მისი მხრიდან ეს იყო ჩარევა მის დაქვემდებარეაში არმყოფი პირის საქმეში. ამაზე მაშინ გაბრაზდა სახალხო დამცველი, დაბარებულიც ვყავდი. იმის გამო, რომ კაციტაძეს მივუთითე, არ ჩარეულიყო ჩემს საქმიანობაში, გაბრაზებულმა სახალხო დამცველმა მომთხოვა ბოდიშის მოხდა. მე ბოდიში არ მოვუხადე, ამის შემდეგ ომბუდსმენმა სიტყვიერი საყვედური გამომიცხადა. რეალურად აქედან იყო განაწყენებული სახალხო დამცველი. შემდეგ გამოძებნეს მიზეზი და დააწერინეს მოხსენებითი ბარათი კაციტაძეს“, - ამბობს ჭანტურაია.

ილია ჭანტურაიას თქმით, დისციპლინური გაფრთხილებით მისი დევნა და დისკრიმინაცია ხდება.

შესწორება (13.07.2016)

სახალხო დამცველმა აღნიშნულ საკითხზე 18 ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში მიუთითა, რომ „თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ ილია ჭანტურაიას სარჩელი წარმოებაში მიიღო მხოლოდ დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ სახალხო დამცველის ბრძანების ბათილად ცნობის ნაწილში; რაც შეეხება დისკრიმინაციის ფაქტის შესახებ სარჩელს, ის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას გადაეცა და ამ ნაწილში სარჩელის წარმოებაში მიღების შესახებ ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატს დღემდე არ მიუღია;

უფრო მეტიც, ჭანტურაია თავის სარჩელში მხოლოდ ვარაუდობს, რომ მას დისციპლინური სახდელი პროფესიული კავშირის წევრობის მიზეზით შეუფარდეს (?), თუმცა დისკრიმინაციის ფაქტზე არგუმენტები წარმოდგენილი არ აქვს. ამის საპირისპიროდ უნდა ითქვას, რომ სახალხო დამცველის აპარატში არა ერთი თანამშრომელია საჯარო მოხელეთა პროფესიული კავშირის წევრი, რაც არასოდეს გამხდარა მათ მიმართ განსხვავებული მოპყრობის საფუძველი".

ნათია კაციტაძე მოხსენებით ბარათში მიუთითებდა, რომ ილია ჭანტურაია არ არის უფლებამოსილი პირი, გამოკითხოს თანამშრომლები მოადგილის მიერ მიცემულ მითითებებსა თუ სხვა სამსახურებრივ დავალებებთან დაკავშირებით. როგორც კაციტაძე აღნიშნავს, გამოკითხვის შესახებ არც ერთ ეტაპზე ინფორმირებული არ ყოფილა. „ამასთან, ჩემთვის უცნობია, რა კომუნიკაცია აწარმოა მან ჩემს დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლებთან და გამოთქვა თუ არა პირადი მოსაზრებები ჩემს მიერ ჩემი თანამშრომლებისთვის მიცემული დავალებებისა თუ მითითებების შინაარსთან დაკავშირებით“,  - ამბობს კაციტაძე.

„ი.ჭანტურაიას ქმედებები, არ ქმნის საჯარო სამსახურისთვის შესაფერის სამუშაო გარემოს, სადაც მუშაობისთვის განსაზღვრული პრინციპებია პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და გამჭვირვალობა. მართვის კულუარული სტილი არ არის მისაღები დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, მით უფრო, როცა ქვეყანა და საზოგადოება ორიენტირებულია კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების, მათი ღირსების დაცვაზე. ამასთან, მისი მსგავსი ქმედებები, ლახავს ჩემი, როგორც საჯარო მოხელის იმიჯს და ახდენს ჩემი, როგორც საჯარო დაწესებულებაში მყოფი ხელმძღვანელის, თანამდებობის პირის დისკრედიტაციას ჩემს დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების თვალში“, - წერს კაციტაძე მოხსენებით ბარათში.

როგორც ჭანტურაია ამბობს, თანამშრომლების გამოკითხვის შესახებ კაციტაძისთვის შეტყობინების ვალდებულება არ აქვს. „ასეთი ვალდებულება არ მაქვს არავის წინაშე, მათ შორის სახალხო დამცველის წინაშეც. მეტიც, ამის თაობაზე მე საქმის კურსში ჩავაყენე ჩემი ხელმძღვანელი, პაატა ბელთაზე".

რაც შეეხება კითხვას, რატომ აღარ მიეცა მსვლელობა მის მიერ თანამშრომლების გამოკითხვას, ჭანტურაია ამბობს, რომ ამ საკითხზე ესაუბრა მის უშუალო ხელმძღვანელს, სახალხო დამცველის პირველ მოადგილეს პაატა ბელთაძეს და მისგან ვერ დაინახე იმის მზაობა, რომ მსვლელობა მიეცა.

„ამასთან, მივხვდი, რომ ეს დავალება უშუალოდ სახალხო დამცველისგან მოდიოდა, რაც დაადასტურა კიდეც ჩემი საქმის განხილვის დროს თვითონ სახალხო დამცველს და კაციტაძესაც აქვს ნათქვამი, რომ მას ამგვარი მითითება მიეცა თანამშრომლებისთვის", - ამბობს ჭანტურაია.

აღნიშნულთან დაკავშირებით კი ჭანტურაია აცხადებს, რომ საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსის უფლებამოსილებები სახალხო დამცველის დებულებით არის განსაზღვრული, როგორიცაა კომუნიკაცია, ადამიანის რესურსების მართვა, სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევის უფლებამოსილება და ა.შ.

„როგორ გამოვიყენებ ამ უფლებამოსილებას თუ თანამშრომლებთან შეხვედრა შემეზღუდება? ისინი მედავებიან, რომ როდესაც მითითებები მისცეს თანამშრომლებს, ამის შესახებ მათთან არ უნდა მესაუბრა, მაგრამ რეალურად მითითებები კი არ იყო, ეს იყო ბრალდებები ჭორაობის თაობაზე, რამაც იქონია თანამშრომლებზე უარყოფითი გავლენა და აღაშფოთა ისინი. ამას გამოკითხვის ოქმებიც ადასტურებს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ჭორაობა ზოგადად აკრძალულია და ამის გამო შეიძლება დისციპლიმური წარმოება დაიწყოს. მას პირდაპირ აქვს ნათქვამი, რომ ჭორაობის გამო მე ის დამსჯიდა, დამემუქრა და ამას არც მალავს“,  - ამბობს ჭანტურაია.

ჭანტურაიას საკითხს გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. „მას კონკრეტული გადაცდომები ჰქონდა. კომისიამ გადაწყვიტა, რომ იყო დასაბუთებული და, შესაბამისად, საჯარო სამსახურში არსებობს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - გაფრთხილება, რომელიც არის ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი. ასეთი არა ერთი ყოფილა და არ გამოვრიცხავ, რომ სხვა დროსაც მოხდეს. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, როდესაც თანამშრომელი გაფრთხილებას იღებს რაღაც კონკრეტულ გადაცდომაზე", - აცხადებს სახალხო დამცველი.

უცნობია, მიმდინარე წელს უჩა ნანუაშვილისთვის რატომ გახდა ჭორაობის თემა აქტუალური. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის მარტში სახალხო დამცველის აპარატმა ავტომობილ Hynday-ს სანაცვლოდ 105 500 ლარის ღირებულების Mercedes-Benz GLA-ს იყიდა  (გადახდილი თანხა 98 500 ლარი). ავტომანქანის დანიშნულებაში აპარატის სხვადასხვა საჭიროება და მიზნებია აღნიშნული. „ლიბერალის" მიერ გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციაში სახალხო დამცველის აპარატმა არ მიუთითა, ავტომანქანა კონკრეტულად ვის დაქვემდებარებაშია. 

„სტუდია მონიტორის“ ინფორმაციით, სახალხო დამცველის, უჩა ნანუაშვილის 28 მარტის ბრძანებით, 105 000 ლარად ღირებული მერსედესი მართვაში ნიკოლოზ ბალიაშვილს გადაეცა, რომელიც ომბუდსმენის მოადგილის, ნათია კაციტაძის მძღოლია.

რაც შეეხება ილია ჭანტურაიას საქმეს, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსმა მის მიმართ დისციპლინური დევნის შესახებ გამოცემული ბრძანება საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. პროცესი 27 ივნისს არის ჩანიშნული.

გთავაზობთ ამონარიდებს სხდომის ოქმიდან, რომელიც ილია ჭანტურაიას შესაძლო  გადაცდომის ფაქტის შესწავლის მიზნით გაიმართა. სხდომაზე გამოიკითხნენ ის თანამშრომლები, რომლებსაც ჭანტურაია ნათია კაციტაძესთან თათბირის შემდეგ ესაუბრა.

#2

შესწორება (13.07.2016)

მოგვიანებით, „ლიბერალმა" მიიჩნია, რომ მასალაში მოყვანილი სახალხო დამცველის კომენტარი შესაძლოა, საკმარისად არ ეხმიანებოდა მასთან დაკავშირებით დასახელებულ სავარაუდო შემთხვევას. „ლიბერალმა" სახალხო დამცველის აპარატს ჭანტურაიას მიერ დასახელებულ შესაძლო ჭორაობასთან დაკავშირებულ საკითხზე შემდეგი შეკითხვით მიმართა: ადასტურებთ თუ არა ამგავრ საუბარს? თუ ასეთი საუბარი არ შემდგარა სახალხო დამცველსა და ჭანტურაის შორის, რას უკავშირებთ ჭანტურაიას ამგვარ განცხადებებს?

ჩვენს შეკითხვაზე პრესსამსახურმა შემდეგი პასუხი მოგვწერა: „ლიბერალთან" ინტერვიუში სახალხო დამცველმა ნათლად განმარტა ილია ჭანტურაიას სამსახურიდან გაშვების მიზეზები. ვფიქრობ, აღარაფრის დამატება საჭირო არ არის".

კომენტარები

ამავე რუბრიკაში

12 დეკემბერი
12 დეკემბერი

რა მოხდა „ლიბერალში"

დეკემბრიდან „ლიბერალის" რედაქციამ მუშაობა შეწყვიტა. ახალმა სარედაქციო გუნდმა ჟურნალში მუშაობა 2019 წლის ივნი ...
29 ნოემბერი
29 ნოემბერი

დროა მხარეებმა ერთმანეთთან საუბარი დაიწყ ...

საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა, კარლ ჰარცელმა ჟურნალისტებს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის ხვალ დაანონ ...
29 ნოემბერი
29 ნოემბერი

გრიგორი კარასინი თბილისში რუსული ცენტრის ...

თბილისში რუსული ენისა და კულტურის ცენტრი დეკემბერის შუა რიცხვებში გაიხსნება, რაც რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობების გ ...
^